Ryczów logo

ryczów - herbik

web stats

Ryczów

Koło Gospodyń Wiejskich - historia

ryczowski

Koło | Historia | Przewodniczące | Galeria KGW

ryczow


      Działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Ryczowie wpisana jest w tradycję Spółdzielczości, obejmującej teren powiatu wadowickiego już od 1887r., kiedy to założono pierwszą Spółdzielnię, zajmującą się handlem oraz propagowaniem oświaty rolniczej.

      Początki działalności Koła Gospodyń w naszej miejscowości wiążą się z Panią Józefą Kłaput - założycielką pierwszego koła. W latach 1954 - 55r. była to Liga Kobiet z założeniami podobnymi do tych jakie miało Koło Gospodyń Wiejskich.

      W roku 1955 utworzono Koło Gospodyń Wiejskich, którego opiekunką została Pani Stanisława Lamot, a tyuł pierwszego prezesa Koła przypadł Pani Teresie Wawro. W roku 1960 na prezesa Koła wybrano Antoninę Maślonę, która pełniła tę funkcję do roku 1964. W roku 1964, w czasie walnego zgromadzenia, kolejnym prezesem KGW została Pani Michalina Chlebicka. Swoją funkcję pełniła do 1967 roku. W 1967 wybrano kolejnym prezesem została Józefa Gawęda - aż do roku 1975, kiedy to zastąpiła ją Janina Fryc.

      Wszystkie zebrania i spotkania obywały się w prywatnych domach. Od początku istnienia Koła, borykało się ono z trudnościami finansowymi oraz znalezieniem miejsca pod siedzibę. Mimo tych przeszkód widoczne było zaangażowanie gospodyń w różnorodne akcje i prace na rzecz wsi. Członkinie organizacji pomagały przy budowie drogi do Ryczowa górnego. Wraz z młodzieżą zaangażowane były także w prace przy budowie Wiejskiego Domu Kultury. Co roku, zgodnie z tradycją wprowadzoną przez założycielkę Koła, panią Józefę Kłaput, organizowano wiejskie dożynki.      Na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, dzięki pomocy finansowej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", działającej w Ryczowie, znacznie rozszerzyła się działalność Koła. Organizowano kursy kroju i szycia, gotowania i pokazy posługiwania się nowoczesnym sprzętem domowym.

      W roku 1983 kolejnym prezesem została Pani Stanisława Dziuba. Zakres prac koła obejmował już także działalność społeczno polityczną, m.in. organizację zabaw sylwestrowych i karnawałowych, obchody Dnia Kobiet, prace społeczne, organizację szkoleń systematycznych, spotkań z lekarzem.

      Widoczna była również działalność produkcyjna, m.in. sprzedaż kurcząt i sprowadzanie nowych odmian roślin. Członkinie brały udział w konkursach (np. "Więcej mleka wysokiej jakości"), w których ryczowskie gospodynie zajmowały pierwsze miejsca. Koło Gospodyń organizowało w tym czasie również kursy garmażeryjne, gotowania, szycia. Dużym zainteresowaniem cieszył się kurs haftu i szycia kołder.

      W 1985 roku na spotkaniu z okazji Dnia Matki zostały wręczone Ordery Serca Matki. Otrzymały je Pani Józefa Szwed i Pani Antonina Maślona.

      Wybór nowego prezesa w 1999 roku zbiegł się z decyzją o całkowitej zmianie składu zarządu Koła. Ustępująca pani prezes przedstawiła ówczesną sytuację i oznajmiła zgromadzonym, iż rezygnuje z funkcji i prosi o wybór nowego Zarządu ze względu na wiek. Skład nowego zarządu przedstawiał się następująco:

Prezes - Szwed Jadwiga
Z-ca - Mędrysa Zofia
Skarbnik - Nicieja Krystyna
Sekretarz - Pytel Barbara

      Dzięki dobrej sytuacji finansowej Koło zdecydowało Siena wymianę zastawy stołowej (w której co piąty talerz był innego gatunku). Zakupiono zastawę dla 250 osób, w białym kolorze. Przydaję się ona między innymi na corocznych spotkaniach członkiń z okazji Dnia Kobiet.

      20 czerwca 1999r. KGW zorganizowało zabawę dla dzieci. Okazała się tak doskonale zorganizowana, że uczestnicy poprosili o zorganizowanie kolejnej imprezy: "Pożegnania Wakacji". Odbyła się 29 sierpnia i również okazała się wielkim sukcesem.

      25 lipca 1999r. członkinie Koła brały udział w prezentacji sprzętu kuchennego, którą przygotowały panie Jakubowska i Krzeczoła. Prezentowane urządzenie Thermoniks zostało uznane za niezwykle funkcjonalne - w bardzo krótkim czasie panie z firmy Vorwerk przygotowały zupę, surówki, bułeczki, kawę i napoje. Członkinie dokonały degustacji i wyraziły swoje uznanie dla urządzenia i całej prezentacji.

      5 grudnia 1999r. w WDK Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały "Spotkanie z Mikołajem" dla dzieci. Przygotowano 148 paczek. Członkinie zasponsorowały paczki dla 12 dzieci z uboższych rodzin. Wszystkie zebrane dzieci doskonale się bawiły. Uczestnicy otrzymali ciepłą herbatę i ciasto upieczone przez członkinie.

      W 2000r. w WDK po raz pierwszy KGW zorganizowało spotkanie opłatkowe dla ludzi starszych i seniorów. Uroczystość została poprzedzona Mszą św. w intencji seniorów. Spotkanie swą obecnością zaszczycili księża z parafii: ks. proboszcz Franciszek Kocańda i ks. wikariusz Franciszek Walkosz oraz sołtys, pan Aleksander Woźniak. W organizację włączyła się także miejscowa Orkiestra Dęta a część artystyczną przygotowały dzieci z klasy III S.P. pod przewodnictwem Marii Kolasy. Nie zabrakło posiłków, toastów i tańców.

      W listopadzie 2000r. członkinie zaoferowały pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie ciężko chorej Tereni Klaji. W ciągu dwóch dni odwiedziły mieszkańców w domach i zebrały 14.860zł, kwota została przelana na konto, z którego finansowana była terapia i przeszczep szpiku kostnego.

      W latach 2001-2003 KGW brało udział w przygotowaniu potraw oraz w występach artystycznych na imprezach: "Święto Wsi" i "Dożynkach". Brało również w konkursach między Kołami z naszej gminy. Zdobyły 1. miejsce w konkurencji obierania ziemniaków i 2. miejsce w robieniu masła. Organizowały zabawy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek oraz coroczne spotkania opłatkowe dla seniorów. W tych latach odbyły się pielgrzymi do Kalwarii, Ludźmierza i Czernej a także wycieczka do Zakopanego. W 2003r. Panie wzięły udział w prezentacji Nasza Mała i Wielka Ojczyzna" oraz w przygotowaniu "Degustacji Swojskiego Jadła". KGW wsparło także finansowo zakup sztandaru dla Zespołu Szkół w Ryczowie.

      W 2004r. z powodu choroby Pani prezes Jadwigi Szwed, funkcję przejęła pani Władysława Chlebicka.

      1 lutego 2004r. odbyło się 5 Spotkanie Opłatkowe dla Seniorów poprzedzone uroczystą Mszą św. Spotkanie zaszczycili m.in. ks. Tadeusz Tylka, Wójt Gminy Łucja Molęda, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Krystian oraz najstarsza z przybyłych gości 96 letnia Maria Kaczkoś.

      Dnia 28 lutego 2004r. zmarła była Pani Prezes Jadwiga Szwed. Na zawsze pozostanie jednak w pamięci i w sercach wszystkich Członkiń Koła.

      6 czerwca 2004r. zamiast zabawy z okazji Dnia Dziecka odbył się festyn z okazji Święta Rodziny. Organizatorami imprezy byli: KGW i Zespół Szkół w Ryczowie. Zespoły klasowe prezentowały przygotowane inscenizacje, wiersze i tańce. Odbyły się także liczne konkursy dla cały rodzin (plastyczny, wiedzy ogólnej, tańca). Przeprowadzono licytację oraz loterię. Wszystkim dzieciom zafundowano poczęstunek lody od firmy "Vizan" i drożdżówki od piekarni państwa Gaczorków. Panie z KGW pozyskały sponsorów, którzy wsparli imprezę. Obecni byli przedstawiciele gminy a także sołtys Ryczowa Marian Ryba.      W niedzielę 29 sierpnia w parafii Ryczów obchodzone były Dożynki Gminne. Rozpoczęły się uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława Kocańdy. Koło wzięło udział w programie artystycznym i przygotowało degustację potraw: "Darami nieba i chleba dzielić się trzeba".

      W listopadzie, po raz szósty w Wadowickim Centrum Kultury zaprezentowały się Koła Gospodyń w ramach Dnia Wsi Powiatu Wadowickiego. W imprezie swój geniusz kulinarny zaprezentowały 22 Koła. Panie z Ryczowa przygotowały kwaśnicę po Ryczowsku, groch z kapustą, pastę z wędzonki, smalec ze skwarkami i kiełbasą. Były też serniki upieczone przez panią Chlebicką. Dużym zainteresowaniem cieszył się koszyk upleciony z kiełbasy.

      5 grudnia o godz. 15-tej, WDK w Ryczowie odwiedził św. Mikołaj. Spotkanie zorganizowało KGW a imprezę poprowadziła pani Maria Kolasa. Uśmiechom i radości nie było końca.

      23 stycznia 2005r. po raz szósty Koło Gospodyń zorganizowało Opłatek dla Seniorów. Zbiegło się ze Świętem Babci i Dziadka, dlatego nie zabrakło życzeń, kolęd, podziękowań i dobrej zabawy.

      W czasie Świąt Wielkanocnych w GOK w Spytkowicach, po raz pierwszy odbyła się prezentacja prac podczas wystawy "Niewolnicy Muz". Panie z KGW przygotowały Stół Wielkanocny.

      24 kwietnia 2005r. w WDK odbyła się imprez środowiskowa pod nazwą "Biesiada Staropolska". Pomysłodawcami były panie z KGW oraz nauczycielki ze szkoły w Ryczowie. Część artystyczną przygotowały nauczycielki: Danuta Burzyńska i Łucja Supron w oparciu o fragmenty m.in. "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza oraz "Opisu obyczajów za panowania Augusta III" J. Kitowicza. Uczniowie przebrani za szlachciców prowadzili przy stole dysputy na temat kultury spożywania posiłków. W czasie gdy przy stole rozprawiano o parzeniu kawy, panie z Koła serwowały zebranym napój "który ma czarność węgla". Zaraz potem na stół wjechały bigos, kasza i chleb ze smalcem. Wszystkie te potrawy zostały przygotowane wg tradycyjnej domowej receptury naszych prababć.

      W dniu 29 sierpnia 2005r. KGW w Ryczowie obchodziło jubileusz 50 lecia. Podczas Mszy św. ks. Stanisław Kocańda poświęcił obraz św. Marty - patronki gospodyń i hotelarzy. Po mszy, korowód prowadzony przez młodzieżowy zespół "Albatros" z Ryczowa przemaszerował do Domu Kultury w Ryczowie. Seniorki Koła otrzymały uroczyście dyplomy zasługi i kwiaty. Szczególnie przywitano pierwszą prezeskę, Teresę Wawro. Członkinie dla licznie zgromadzonych gości śpiewały piosenki ludowe i przedstawiły inscenizację "Szła babeczka do laseczka". Część artystyczną zaprezentowały także dzieci przygotowane przez panią Monikę Dzidek. Zabawę prowadził Józef Tracz, dzięki czemu wszyscy wspaniale się bawili do białego rana.

      18 grudnia 2005r. po raz szósty w ramach "Staropolskiej Tradycji", 22 Koła Gospodyń przygotowały dawne staropolskie jadło. Można było przypomnieć sobie jak smakuje prawdziwa wędlina i ciasta wg dawnych przepisów.

      4 grudnia 2005r. po raz kolejny najmłodsi mieli możliwość spotkania się ze św. Mikołajem w WDK.      2 kwietnia 2006r. w Bachowicach miał miejsce konkurs: "Tradycja Wielkanocna". Przygotowano lukrowane babki, baranki, pachnące wędliny i pomalowane jajka. Jury oceniało występ artystyczny Koła, potrawę (lub wypiek) oraz koszyk wielkanocny. KGW z Ryczowa zajęło III miejsce za które otrzymało nagrodę w postaci 400zł. Dodatkową atrakcją była prezentacją własnoręcznie wykonanych przez Władysława Ortmana figurek z wosku pszczelego.strona ryczowa
"Ryczów i Półwieś" designed by mgr inż. Mariusz Bryła
Created & Copyright(C) by M.B.
2006-2017