Ryczów logo

ryczów - herbik

web stats

Ryczów

Szkoła

ryczowski

Szkoła | Początki | Budowa | Wojna | WWW

ryczowski


ryczowski

Szkoła w Ryczowie


Zespół Szkolno - Przedszkolny im T. Kościuszki w Ryczowie
ul. Szkolna 18,
34 - 115 Ryczów
tel. (33) 8-790-672

E-mail:
spryczow@iap.pl
gimryczow@iap.pl

Strona www: www.spryczow.iap.pl

Dyrektor: mgr Dorota Fryc - Piętak
W-ce: mgr Agnieszka Rybarczyk

Filia Ryczów - Chałupki


Adres: Ryczów-Chałupki ul. Długa 35
Tel. (33) 8-790-134

ryczowski

Organizacje, zajęcia dodatkowe


Kółko matematyczne (Jadwiga Kołodziej, Grabowska Grażyna)
Kółko polonistyczne (Agnieszka Rybarczyk)
Kółko biblijne (Ks. Ogiegło Adam , Jagieła Wiesław)
Kółko plastyczne (Bochyńska Byrska Katarzyna, Sowa Stanisława)
Kółko biblioteczne (Choroszy Aneta)
Kółko historyczne (Wawro Agnieszka)
Kółko j. angielskiego (Wołoch Anna)
Kółko j. niemieckiego (Dębińska - Sikora Magdalena)
Spółdzielnia uczniowska "Plastuś" (Jadwiga Kołodziej)
Szkolne Koło PCK (Lucyna Wadowska)
Zespół instrumentalny (Adam Krystian)
Gazetka szkolna (Agnieszka Rybarczyk, Łucja Supron-Kucia)
Kółko sportowe (Nowak Agnieszka, Kołodziej Paweł, Ks. Wojciech Wylegała, Kamil Szewczyk)
Radiowęzeł "decybelik" (Agnieszka Nowak, Kazimierz Bartuś, Mariusz Krystian, Paweł Słowiak)

Kadra


Sekretariat -mgr Agnieszka Szwed Maj
Religia - ks. proboszcz Adam Ogiegło, ks mgr Wojciech Wylegała, mgr Wiesław Jagieła
Historia - mgr Agnieszka Wawro, mgr Barbara Zbigiewicz
WOS - mgr Barbara Zbigniewicz
Język polski - mgr Agnieszka Rybarczyk, mgr Łucja Kucia Supron, mgr Joanna Jędra, mgr Sylwia Przejczowska
Język niemiecki - mgr Magdalena Dębińska - Sikora
Język angielski - mgr Anna Wołoch, mgr inż. Teresa Sztaba
Matematyka - mgr Grażyna Grabowska, mgr inż. Jadwiga Kołodziej, mgr Maria Pierzchała
Przyroda - mgr Barbara Wołoch, mgr Dorota Kaszuba
Fizyka - mgr Grzegorz Pacut
Chemia - mgr Katarzyna Michalec
Biologia - mgr Barbara Wołoch
Geografia - mgr Paweł Słowiak
Muzyka - mgr Katarzyna Bochyńska - Byrska
Plastyka - mgr Katarzyna Bochyńska - Byrska
Informatyka/Technika - mgr Kazimierz Bartuś
Wychowanie fizyczne - mgr Agnieszka Nowak, mgr Paweł Kołodziej, mgr Kamil Szewczyk
Nauczyciel oddziału "0" - mgr Marlena Curzydło, lic. Małgorzata Grela, mgr Małgorzata Porzycka
Edukacja wczesnoszkolna - mgr Barbara Gawęda, mgr Maria Kolasa, mgr Teresa Kusior
Przedszkole - Jadwiga Sołtys, mgr Joanna Starowicz
Pedagog szkolny - mgr Agata Bury
Zajęcia rewalidacyjne - mgr Dorota Fryc-Piętak, mgr Grażyna Łukowicz Balon
Zespół muzyczny - Adam Krystian
Świetlica - mgr Joanna Bryła
Biblioteka - mgr Aneta Choroszy
Nauczanie zintegrowane(oddział filialny) - mgr Stanisława Sowa, mgr Andrzej Gruszczyński
Pracownicy obsługi - Biela Jadwiga, Agnieszka Kanownik, Gawęda Małgorzata,
Pracownicy obsługi - Gierek Danuta, Kosek Maria, Mależyna Stanisława
Pracownicy obsługi - Kamińska Agnieszka, Rybarz Ewa, Kubas Zygmunt, Michalska Emilia


Wszystkie powyższe dane pochodzą ze szkolnej strony (2012r.)
ryczowski

Szkoła | Początki | Budowa | Wojna | WWW

ryczowski
pas ryczów

Miejsce na Twoją reklamę!

"Ryczów i Półwieś" designed by mgr inż. Mariusz Bryła
Created & Copyright(C) by M.B.
2006-2017