Ryczów logo

ryczów - herbik

web stats

Ryczów

Parafia

ryczowski

Msze święte:

Soboty. 18.00
Niedziele i święta: 7.00, 9.00, 11.00 i 17.30


Kancelaria parafialna:

codziennie po Mszy św. o 6.30 i 19.00 (zimą o 18.00)


ryczowski

Parafia Ryczów
Parafia MB Królowej Polski
ul. ks. Kani 1, 34-115 Ryczów
tel. (33) 8-790-007

- Proboszcz: ks. Adam Ogiegło
- Wikariusz: ks mgr Wojciech Wylegała
- Rezydent: ks. Stanisław Kocańda

Strona www: Parafia Ryczów

Rok erygowania parafii: 1436
Kościół parafialny wybudowany w 1949
Konsekrowany w 1982

Odpust:

I - MB Królowej Polski, 3 maja
II - Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września

Galeria:
Kościół i plebania
Stary kościół (skansen)


ryczowski

Księża

Proboszcz - Ks. Adam Ogiegło

Urodził się w 1957 roku we Frydrychowicach (dekanat wadowicki). W Wadowicach ukończył liceum ogólnokształcące. W 1983 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w katedrze na Wawelu. Przez 3 lata był wikarym w Płazie koło Chrzanowa. Potem pracował w parafii św. Barbary w Jaworznie. W 1989 został wikarym w parafii św. Mikołaja w Chrzanowie. Był katechetą w Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie a od 1995 pełnił funkcję wizytatora katechetycznego w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Pełni także funkcję koordynatora pieszej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę.

26 czerwca 2002 r. został mianowany proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krakowie - Woli Justowskiej, gdzie pełnił swoje obowiązki do 2006 roku. Od lipca 2006 roku został proboszczem parafii Ryczów.
(Dane pochodzą ze strony: /www.parafia.justowska.info)Wikariusz - ks Dariusz Biernat

Urodzony w roku 1991. Święcenia kapłańskie przyjął w 2016r. Decyzją księdza Kardynała został tuż po święceniach skierowany do pracy w naszej parafii.
Wikariusz (poprzedni) - ks mgr Wojciech Wylegała

Urodzony 31 października 1984. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 28 maja2011r. z rąk J.E. Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w Królewskiej Katedrze na Wawelu. Pod koniec 2011 roku rozpoczął posługę w Ryczowie.


Wikariusz (poprzedni) - Ks. mgr Rafał Żelazny

Urodzony w 1981 roku w Myślenicach. Wyświęcony w 2007 roku. W 2011 zakończył posługę w Ryczowie.


Rezydent - Ks. Stanisław Kocańda

R.M. Urodzony w roku 1930. Pochodzi z miejscowości o nazwie Odrowąż Podhalański. Wyświęcony w 1956r. W 2006r. przeszedł na emeryturę.
parafia ryczów

Miejsce na Twoją reklamę!

Created & Copyright(C) by Mariusz Bryła
Designed by Mario
2006-2017