Ryczów logo

ryczów - herbik

web stats

Ryczów

Ochotnicza Straż Pożarna

OSP Ryczów

ryczowski

Podstawowe informacje (2018r.)


ryczow


OSP RYCZÓW
ul.Szkolna 7
34-115 Ryczów
OSP Ryczów Prezes - Marian Ryba
Naczelnik, wiceprezes - Bogdan Suślik
Wiceprezes - Jędra Rafał
Za-ca Naczelnika - Kubarek Jan
Sekretarz - Suślik Łukasz
Skarbnik - Gańko Zygmunt
Gospodarz - Suślik Anna
Członek zarządu - Maślona Piotr
Członek zarządu - Kubarek Maksymilian

****

OSP PÓŁWIEŚ
ul.Świetego Floriana 28
34-115 Ryczów
Prezes - Kozioł Paweł
Wiceprezes-Naczelnik - Mostowik Marek
Wiceprezes - Stokłosa Łukasz
Za-ca Naczelnika - Drożdż Piotr
Sekretarz - Brania Krzysztof
Skarbnik - Mostowik Adam
Członek Zarządu - Maślona Maciej
Członek Zarządu - Łąka Krzysztof

****

OSP RYCZÓW-CHAŁUPKI
ul.Starowiejska 78
34-115 Ryczów
Prezes - Jan Sowa
Naczelnik - Władysław Lubiński
ryczowski


ryczowski

Podstawowe informacje (2012r.)


ryczow


OSP RYCZÓW
ul.Szkolna 7
34-115 Ryczów
OSP Ryczów Prezes - Marian Ryba
Wiceprezes - Rafał Jędra
Naczelnik - Bogdan Suślik
Skarbnik - Zygmunt Gańko
Sekretarz - Anna Suślik
Gospodarz - Roman Maślona
Członek - Jerzy Maślona

****

OSP PÓŁWIEŚ
ul.Świetego Floriana 28
34-115 Ryczów
Prezes - Bogdan Krupa
Wiceprezes - Piotr Gawęda
Naczelnik - Piotr Gawęda
Skarbnik - Kamil Krupa
Sekretarz - Andrzej Fryc

****

OSP RYCZÓW-CHAŁUPKI
ul.Starowiejska 78
34-115 Ryczów
Prezes - Jan Sowa
Naczelnik - Władysław Lubiński
ryczowski


Misja

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
2. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
6. Działania na rzecz ochrony środowiska.


Obszary działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Bezpieczeństwo publiczne
- Ratownictwo i ochrona ludnościryczowski

90 - lecie OSP w Ryczowie


ryczow


OSP Ryczów       Obchody rocznicowe odbyły się w niedzielę 2 października 2011. Na początek miała miejsce zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji jednostek z gminy Spytkowice. Następnie, W kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji strażaków. W domu strażaka podczas uroczystości przedstawiono historię i dorobek Jednostki. Wspomniano i uczczono minutą ciszy tych którzy odeszli a kilku obecnym członkom przyznano odznaczenia za ofiarną służbę. Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej 90-lecie powstania OSP Ryczów. Odsłonięcia dokonali: Prezes Zarządu OSP Marian Ryba wraz z Wójtem Mariuszem Krystianem. Na zakończenie złożono wyrazy uznania za wieloletnią działalność społeczną na rzecz Jednostki, Członkom Honorowym OSP w Ryczowie - druhom Józefowi Szwed i Tadeuszowi Klai.


Przyznane odznaczeniaOSP Ryczów Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
- druh Józef Jędra s. Stanisława
- druh Stanisław Łabudzik s. Józefa
- druh Józef Maślona s. Władysława


OSP Ryczów Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
- druh Jarosław Chudy s. Józefa
- druh Tadeusz Kozioł s. JózefaOSP Ryczów Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
- druh Łukasz Chudy s. Józefa
- druh Krzysztof Maślona s. Józefa
OSP Ryczów Złota Odznaka "Strażak Wzorowy":
- druh Rafał Jędra s. Józefa
- druh Mariusz Maj s. Kazimierza
- druh Piotr Maślona s. Jerzego
ryczowski

Uroczystości 90-lecia na YouTube!


ryczow
orkiestra dęta

Część 1| Część 2| Część 3| Część 4| Część 5| Część 6| Część 7|ryczowski

Historia


ryczow


Założyciee OSP Ryczów
Do powstania w 1921r. OSP w Ryczowie przyczynili się (na zdjęciu od lewej):

1. Antoni Suślik
2. Jan Ciemiera
3. Władysław Kłaput
4. Franciszek Gierek
5. Jan Starowicz
6. Julian DomagałaStrażnica Ryczów   OSP Ryczów
Po lewej pierwsza strażnica wybudowana w 1924r. Drewno ofiarował właściciel Dworu w Ryczowie. Po prawej członkowie OSP Ryczów i Półwieś.


Historia OSP - galeria>>>ryczowski

Kontakt


ryczow


Telefon alarmowy: 998

(Komórkowy: 112)

Tak wyglądała remiza przed 2012r.: Budynek OSP Ryczów


strona ryczowa

Podoba Ci się strona? Zagłosuj na NAS!

Wioski w internecie - strony internetowe wiosek     TopLista - Dolina Karpia    

"Ryczów i Półwieś" designed by mgr inż. Mariusz Bryła
Created & Copyright(C) by M.B.
2006-2017